Brez klavnice ni klobase, Rače, 2021-2022


Novi posnetki skritih kamer kažejo, da zloglasna klavnica Košaki ni osamljen primer

v malomarnem odnosu podjetja do trpljenja živali. Tudi v klavnici kmetijske zadruge Rače, ki je bila zgrajena po sodobnih evropskih smernicah, delavci rutinsko zlorabljajo živali z električnimi palicami, omama živali pred zakolom pa je pomanjkljiva ali celo neizvedena.

Na posnetkih je tako videti, da so eno svinjo zavezali za nogo na klavni tekoči trak brez predhodne omame. Ta svinja je izkrvavitev dočakala v paniki in verjetno pri polni zavesti. Prav tako smo našteli ogromno primerov nepravilne omame z električnim šokom - sodeč po internih kriterijih klavnice same. Skoraj v polovici vseh videnih poskusov omame ni bilo dovolj visokega el. toka, da bi bila živalim zagotovljena začasna izguba zavesti. Te živali so bile podvržene veliki verjetnosti, da so klanje doživele telesno paralizirane, a hkrati pri zavesti.

Brezbrižnost v odnosu z živalmi je tudi opaziti na klavni liniji za velike živali, kjer smo pri jutranjem klanju prašičev zasledili zelo dolge, v povprečju 2 minutne časovne intervale od elektrošoka do prereza vratnih žil - odsotnost zavesti ob klanju naj bi zagotavljal časovni interval do 15 sekund. Nekaj teh prašičev celo začne dihati, kar je jasen indikator prebujanja iz nezavesti, a klavci to ignorirajo. Na isti liniji so znaki zavesti goveda, kot so dihanje in celo mukanje prav tako ignorirani. In tudi v primeru na videz pravilne omame se velika večina bikov jasno odzove na prerez kože na vratu in ponovno ob vbodu, a ti znaki zavesti klavcev in veterinarjev opazno ne motijo.


Dodatna pojasnila:

- v okviru objave v klavnici Košaki je na podlagi enega osamljenega primera klavca, ki se je izživljal nad živalmi, zavladalo splošno mnenje, da so klavci vsi sadisti. To na podlagi posnetkov ne drži. Klavci so do živali predvsem hladni in brezbrižni. Ugasnjena empatija do živali je nujna za ta poklic, saj jih klavci navsezadnje morajo z nožem ubit. Ampak ta ista odsotnost sočutja posledično privede do malomarnosti v odnosu do trpljenja živali, kot je opisano zgoraj.

- Ne glede na to ali govorimo o ekološko vzgojenih bikih s planin, kravah mlekaricah, Panvitinih pujsih ali svinjah z Ljutomerčana; živali pridejo v klavnico žive, iz nje pa po kosih. V tem procesu ne more biti nič ‘humanega’ in sprenevedanje o tem bi moralo biti odveč.

- Neobdelane posnetke in pisno prijavo bomo v kratkem predali območni inšpekcijski službi UVHVVR