Projekt transparentnosti živalskih obratov

AETP (Animal Enterprise Transparency Project) je slovensko nevladno društvo, ki preko medijskih kampanj uvaja transparentnost v slovensko živinorejo in z njo povezano industrijo. Z objavo na skrivaj pridobljenih posnetkov rabe in zlorabe domačih živali javnosti odpiramo vpogled v zakulisje živalskih obratov in tako omogočamo informiran javni diskurz o reji živali. Društvo ne deluje v sklopu kakšnega mednarodnega projekta in ni podprto z davkoplačevalskim denarjem.

Naša vizija


Prizadevamo si za svet, v katerem bodo interesi nečloveških živali temeljito spoštovani in zaščiteni z neodtujljivimi pravicami. Naša vizija za dosego tega cilja vključuje institucionalne spremembe, politično zagovorništvo in veliko sodelovanja.

Naše vrednote


Pogum, sodelovanje, pragmatičnost,
ambicioznost, usmerjenost k znanju