“Pozabi, da je

prašič žival.

Delaj z njim kot

s strojem v tovarni”

Byrnes J. (1976) Raising Pigs by The Calendar at Maplewood Farm. Hog Farm Management, p. 30. Citado en John Robins, Diet for a New America (Novato, California: New World Library, 1987).

RAČE, 2021-2022

Brez klavnice ni klobase

Pomanjkljive omame pred zakolom

MARIBOR, 2020-2022

Klanje z ljubeznijo

Za zidovi sodobne slovenske klavnice

LJUTOMER, 2020-2021

Žival kot stroj

Prva skrita preiskava slovenske živinoreje odkrila obupne razmere v prašičereji Ljutomerčan